Povinné očkování a čipování 2020

01.06.2020 20:28

V pátek dne 5. června 2020 proběhne v městské části BYLNICE povinné očkování zdravých psů a koček proti vzteklině

 

Obchod Vlára  15:00 - 16:00 hodin

Obchod u Šerých  16:00 - 16:30 hodin

MVDr. Petr Hrnčiřík   16:30 - 17:00 hodin

 

V sobotu dne 6. června 2020  proběhne očkování v městské části BRUMOV 

Parkoviště U MEZu   8:00 - 9:00 hodin

Parkoviště u KD        9:00 -  9:30 hodin

Cena 250,-        Čipování  400,- Kč