Vakcinace proti vzteklině

20.02.2011 11:25

Používám vakcínu, která má garantovanou minimální účinnost dva roky.